G DATA Mobile Device Management: Zarządzanie profilami

Zarządzanie profilami bezpieczeństwa

Profile są podobne do zarządzania grupami. Można tworzyć różne profile z różnymi ustawieniami, a następnie przypisać je do urządzenia. Zamiast tworzyć grupy jednostek, np. z oznaczeniami "Administracja" "Sprzedaż" i "Technik", tworzy się profile z odpowiednimi oznaczeniami i nadaje się je jednostce podczas instalacji. Oczywiście profile można w każdej chwili zmienić. Gdy profil zostanie zmieniony, wszystkie urządzenia z odpowiednim profilem otrzymują zmiany, gdy tylko nawiążą kontakt z G DATA Mobile Device Management.

Ustawienia zalecane przez G DATA są wstępnie skonfigurowane w profilu "Domyślny".

Zarządzanie profilami znajduje się w G DATA Administrator → Mobile Device Management w drzewie obiektów → Profile.

Ogólne ustawienia profilu

Funkcja Opis

Synchronizacja (tylko Android)

W jakim interwale urządzenia z tym profilem powinny wysyłać informacje o swoim statusie, zainstalowanych aplikacjach i ustawieniach do G DATA Mobile Device Management? (co 6 godzin, 12 godzin, codziennie, co 2 dni czy co tydzień?)

To ustawienie można wprowadzić oddzielnie dla połączeń WLAN i mobilnej transmisji danych.

Wykrywanie zrootowanych urządzeń (tylko Android)

Przy ustawieniu Tak zezwalasz na rootowanie telefonów komórkowych. Z Nie, zrootowane urządzenia są zgłaszane do administratora jako zagrożenie bezpieczeństwa.

Czym jest rootowanie? Domyślnie na urządzeniu z systemem Android nie masz pełnych praw systemowych. Na przykład nie można odinstalować niektórych aplikacji ani zmienić ustawień systemu operacyjnego smartfona. Za pomocą różnych narzędzi można uzyskać te brakujące prawa, czyli zrobić z siebie superużytkownika. Nazywa się to rootowaniem. Dzięki tym prawom dane systemowe mogą być następnie bez przeszkód usuwane, przenoszone lub kopiowane. Pliki autostartu mogą być również modyfikowane. Tak szerokie uprawnienia, zwłaszcza nieautoryzowane, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ustawienia iTunes Store (tylko iOS)

Tutaj można przyzwolić na dostęp do iTunes Store. Jeśli użytkownik nie ma prawa korzystać z tej aplikacji, jest ona usuwana z ekranu głównego.

Aplikacje

W profilu domyślnym wszystkie aplikacje są dozwolone. W samodzielnie utworzonych profilach masz możliwość określenia, czy chcesz zabronić korzystania z określonych aplikacji, czy też zezwolić tylko na określone aplikacje.

Użyj suwaka "Zablokuj niedozwolone aplikacje", aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Zobaczysz listę wszystkich aplikacji, z których korzystają Twoi użytkownicy na urządzeniach. Ustawiając odpowiedni status, możesz określić, które aplikacje są dozwolone, a które nie. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie aplikacje lub odznaczyć wszystkie aplikacje, ustaw lub usuń zaznaczenie w nagłówku kolumny.

0
Filtr aplikacji

Przeciwdziałanie kradzieży

Funkcja Opis

Ustawienia kodu dostępu (tylko iOS)

Wskaż, czy użytkownik może korzystać z FaceID i TouchID. Ponadto, jak często powinien być wymagany PIN, jeśli użytkownik używa FaceID i TouchID oraz czy użytkownik może zmienić PIN.

Działania nadzwyczajne

Wybierz, z jakich funkcji awaryjnych można korzystać w ramach danego profilu:

* Czy dozwolone jest zdalne blokowanie urządzenia za pomocą kodu PIN?

* Czy urządzenie może zostać zdalnie przywrócone do ustawień fabrycznych?

* Czy jest możliwe zdalne lokalizowanie urządzenia? (tylko Android)

* Czy dozwolone jest zdalne wywoływanie alarmu dźwiękowego? (tylko Android)

Ochrona karty SIM (tylko Android)

Jeśli karta SIM zostanie wyjęta bez pozwolenia, urządzenie zostanie zablokowane za pomocą ekranu blokady systemu Android i rozlegnie się sygnał alarmowy.

Ochrona przed wirusami

Funkcja Opis

Skanowanie antywirusowe (tylko Android)

  • Czy i jak często należy skanować urządzenia z tym profilem (codziennie, co 3 dni, co tydzień, co 2 tygodnie lub co miesiąc)?

  • Czy ma być skanowane wszystko (zdjęcia, pobrane dokumenty itp.) czy tylko aplikacje?

  • Czy urządzenie powinno być skanowane tylko w czasie ładowania?

  • Czy skanowanie powinno odbywać się również przy niskim poziomie baterii?

Aktualizacje sygnatur wirusów (tylko Android)

Jak często urządzenie ma ładować sygnatury wirusów (codziennie, co 3 dni, co tydzień, co 2 tygodnie lub co miesiąc)?

Można określić, by aktualizacje były pobierane tylko wtedy, gdy istnieje połączenie WLAN.

Ochrona przeglądarek

Funkcja Opis

Ochrona przeglądarek (tylko Android)

Można określić, czy ochrona sieci ma być włączana zawsze, czy tylko w przypadku aktywnych połączeń WLAN.

Ochrona internetowa obsługuje przeglądarki Chrome, Firefox, Edge i Opera dla systemu Android.

Wstępna konfiguracja WiFi

Tutaj można zapisać dane zabezpieczonej firmowej sieci WLAN. Twoi użytkownicy mogą z niego korzystać automatycznie, gdy tylko znajdą się w jego zasięgu. Dzięki temu Twoi użytkownicy nie muszą znać hasła.

Ustawienia Safari (tylko iOS)

Możesz zdefiniować, czy użytkownik może korzystać z Safari, czy ochrona przed phishingiem powinna być aktywowana i czy wyskakujące okienka powinny być blokowane. Możesz również zdefiniować, czy użytkownik może decydować o plikach cookie i śledzeniu.

Powiadomienia

Aby uniknąć konieczności codziennego sprawdzania jednostek w konsoli, możesz zapisać jeden lub więcej adresów e-mail. Na te adresy wyślemy wiadomość mail, gdy tylko pojawi się zalecenie do działania. Dzięki temu będziesz zawsze szybko informowany. Możesz również wybrać język, w którym chciałbyś otrzymywać pocztę.

Wysyłka odbywa się z adresu e-mail: noreply@gdata.de.

Jeśli to konieczne, umieść adres na swojej białej liście. Zapobiegnie to przypadkowemu przeniesieniu wiadomości e-mail do folderu spamu.

Ponieważ powiadomienia można tworzyć za pomocą profili, możliwe jest określenie różnych odbiorców i języków dla różnych grup urządzeń.

Konfiguracja urządzeń niezależnie od profili

Podczas instalacji G DATA Endpoint Security Android na urządzeniu końcowym, obowiązkowe jest przypisanie profilu. Jeśli urządzenie jest jedynym, które ma być administrowane oddzielnie, możliwe jest wyłączenie profilu w konfiguracji urządzenia (w G DATA Administrator należy przejść w drzewie obiektów do ustawień wybranego urządzenia Android. Następnie wyłącz opcję Zastosuj profil.