Czym jest Malware Information Initiative (MII)?

Pytanie

Po zainstalowaniu G DATA Management Server zostaniesz zapytany, czy chcesz uczestniczyć w naszej inicjatywie Malware Information Initiative (w skrócie MII).

W Administratorze opcje MII znajdziesz w zakładce Ustawienia stacji, podzakładka Ogólne. Możesz przyznać lub wycofać swój udział poprzez ustawienie albo usunięcie zaznaczenia (na dany komputer).

Czym dokładnie jest ta inicjatywa?

Odpowiedź

Eksperci ds. wirusów G DATA stale badają nowe metody ochrony naszych klientów przed złośliwym oprogramowaniem (wirusami, robakami i szkodliwymi programami). Im więcej informacji jest dostępnych, tym skuteczniejsze mechanizmy ochronne można opracować. Przede wszystkim statystyczna ocena danych po zgłoszeniu aktywnego wirusa może pomóc w zwiększeniu skuteczności procedur proaktywnych, takich jak BEAST czy moduł antyransomware, i zminimalizowaniu fałszywych detekcji.

W przypadku niektórych elementów ochrony konieczne jest przekazywanie danych w celu realizacji funkcji. Na przykład sprawdzanie adresów URL w modułach antyphishingowych lub ochrony stron internetowych nie jest technicznie w ogóle możliwe bez wysyłania zapytania do naszych serwerów. Jednak zawsze projektujemy nasze produkty z myślą, by użytkownik mógł zmienić nasze ustawienia domyślne. W powyższym przykładzie funkcja ochrony zostałaby całkowicie pominięta — tak samo, jak w przypadku wyłączenia ochrony przed phishingiem w przeglądarce. Natomiast w przypadku innych, lokalnych komponentów ochrony, wymiana danych z chmurą nie jest konieczna do zapewnienia podstawowego działania. Dla nich stworzyliśmy Malware Information Initiative — w skrócie MII. Użytkownicy mogą odmówić przesyłania rozszerzonych danych diagnostycznych poprzez dezaktywację MII, dzięki czemu nie będziemy otrzymywać plików wykonywalnych złośliwego oprogramowania z komputerów użytkowników, ani żadnych danych potencjalnie związanych z użytkownikami komputerów.

Więcej szczegółowych informacji na temat gromadzonych danych można znaleźć na stronie informacji o danych telemetrycznych G DATA (chwilowo dostępna wyłącznie w j. niemieckim).

Uczestnictwo jest dobrowolne. Biorąc udział w akcji, pomagasz zapewnić sobie i innym klientom G DATA bezpieczniejsze korzystanie z Internetu!