Instalacja G DATA Security Client Linux

Instalacja przez G DATA Administrator

G DATA Security Client Linux i G DATA Samba Plugin for Linux można zainstalować poprzez G DATA Management Server.

Instalacja przez G DATA Management Server

Przewodnik krok po kroku dotyczący instalacji przy użyciu G DATA Management Server znajdziesz na stronie: → Instalacja klienta poprzez G DATA Management Server.

Lokalna instalacja

Wszystkie produkty i moduły Linux mogą być instalowane lokalnie w systemach Linux.

Następujące moduły opcjonalne można zainstalować lokalnie:

  • G DATA Security Client Linux

  • G DATA Samba Plugin

Następujące produkty można zainstalować tylko lokalnie:

  • G DATA Linux Mail Security Gateway

  • G DATA Linux Web Security Gateway

Najpierw konieczne jest utworzenie pliku skryptu (pakietu) instalacyjnego.

Podczas wyboru rodzaju klienta zaznacz G DATA Security Client for Linux.

Skopiuj skrypt linuxfullagent.sh do systemu Linux do folderu /tmp i postępuj zgodnie z instrukcjami: → Lokalna instalacja w systemach Linux.