Dystrybucja adresu serwera do klientów Windows za pomocą GPO

Informacje o tym, gdzie znajduje się G DATA Management Server, są przechowywane w rejestrze pod następującym kluczem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\G DATA\AVKClient
Wartość: Server

Jeśli chcesz zmienić tę wartość na większej liczbie klientów, możesz ją rozpowszechnić za pomocą polityki GPO.

1.

Otwórz Konsolę zarządzania zasadami grupy.

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją domenę w strukturze obiektów po lewej stronie i wybierz opcję Utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie i umieść tu link…​, aby utworzyć nową zasadę grupy (GPO).

3.

Nadaj dowolną nazwę polityce.

4.

Kliknij prawym przyciskiem myszy nową zasadę grupy i wybierz Edytuj.

5.

Przejdź w drzewie obiektów do Konfiguracja komputera > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Rejestr.

6.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Registry i wybierz Nowy > Element rejestru.

7.

Wypełnij okno w następujący sposób:

Gałąź:

HKEY_LOCAL_MACHINE

Ścieżka klucza:

SOFTWARE\WOW6432Node\G DATA\AVKClient

Nazwa wartości:

Server

Typ wartości:

REG_SZ

Dane wartości:

Wprowadź tutaj nazwę, adres IP lub FQDN G DATA Management Server.

8.

Jeśli używasz systemów 32-bit, powtórz kroki 6-7 i wprowadź jako ścieżkę klucza: SOFTWARE\G DATA\AVKClient.

9.

TYLKO W PRZYPADKU MANDANTÓW (MES):

Odczytywanie identyfikatorów pakietów instalacyjnych

Powtórz kroki 6-7 i zastosuj:

Nazwa wartości: PackageID

Dane wartości: Wprowadź tutaj ustalony identyfikator pakietu klienta.

10.

Poczekaj, aż wszystkie klienty zgłoszą się i zostaną przyporządkowani do odpowiednich grup/mandantów.

Gdy klienty zgłoszą się do właściwego serwera G DATA Management Server, można usunąć utworzone zasady grupy.