Logi G DATA Security Client

Podsumowanie możliwych do uzyskania logów każdego rodzaju klienta.

Logi klienta Windows

Pliki dziennika dla klientów Windows oraz różnych technologii ochrony są tworzone za pomocą narzędzia Debugview.

Instrukcje debugowania usług "G DATA Security Client", "G DATA Proxy", "G DATA Scanner" oraz aktualizacji przez Internet można znaleźć pod następującym linkiem: Debugowanie z DebugView

Logi klienta Linux/Mac

G DATA Security Client Linux zapisuje podczas pracy informacje o debugowaniu w różnych plikach dziennika.

Pliki dziennika znajdują się w folderze /var/log/gdata:

  • Avclient.log zawiera informacje debugowania z usługi "gdavclientd" (np. wszystkie lokalne operacje klienta jak np. uruchamianie zaplanowanych skanowań, aktualizacje, operacje przenoszenia do kwarantanny).

  • gdb2bclient.log zawiera informacje debugowania z usługi "gdb2bclientd" (komunikacja z G DATA Management Server).

  • Gdavserver.log zawiera informacje debugowania z usługi "gdavserver".

  • gdavupdate.log zawiera informacje debugowania z aktualizacji sygnatur.

  • gdupdater.log zawiera informacje debugowania z aktualizacji oprogramowania.

  • repo_install-ZnacznikCzasu.log zawiera informacje debugowania z instalacji.

  • systeminfo.txt zawiera informacje o sprzęcie, które są raportowane do G DATA Management Server.