Historia zmian 15.4

Nowe funkcje

 • Ulepszone zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) dla urządzeń z systemem Android: MDM zostało całkowicie odświeżone. W tej wersji oferujemy nowy MDM z ulepszonymi wskazówkami dla użytkowników i nowoczesnym wyglądem zoptymalizowanym dla urządzeń mobilnych. Oprogramowanie klienckie dla urządzeń końcowych zarządzanych w MDM można łatwo zainstalować za pośrednictwem sklepu Google Play. Od teraz urządzenia mogą być opcjonalnie konfigurowane i integrowane całkowicie zdalnie. W związku z tą fundamentalną zmianą wszystkie wcześniej zarządzane urządzenia muszą być ponownie jednorazowo wdrożone.

 • Patch Management — wsparcie dla nowych systemów: Nowsze systemy Windows są teraz obsługiwane. Więcej szczegółów w sekcji "Wsparcie dla systemów".

Ogólne zmiany

 • Ponieważ urządzenia z systemem Android mogą być teraz zarządzane za pomocą interfejsu webowego, wszystkie elementy UI związane z systemem Android i funkcjonalności, które nie są już używane, zostały usunięte z interfejsu administracyjnego G DATA Management Server.

 • Ochrona WWW dla wszystkich obsługiwanych przeglądarek (Chrome, Firefox i Edge) może być teraz włączana i wyłączana oddzielnie dla klientów od wersji 15.2.1. Interfejsy klienta i administratora zostały odpowiednio dostosowane.

 • Klient: Aby zmniejszyć rozmiar plików dziennika, zdarzenia "odmowa dostępu" i "archiwum chronione hasłem" nie są już zachowywane w dzienniku zdarzeń.

 • Klient Poprawiona obsługa AMSI w scenariuszach wielozadaniowych.

Poprawki błędów

 • Naprawiono rzadki błąd, który powodował, że program Microsoft Outlook zamykał się natychmiast po uruchomieniu.

 • Management Server: W wyjątkowych przypadkach podczas zmiany nazwy bazy danych SQL wyświetlany był komunikat o błędzie. Komunikat błędnie stwierdzał, że na dysku twardym dostępna jest zbyt mała ilość miejsca. Błąd został naprawiony.

 • Klient: W rzadkich przypadkach skaner portu IMAP mógł w niewystarczającym stopniu sprawdzać pocztę. Błąd został naprawiony.

 • Klient: Naprawiono błąd, który mógł powodować, że podczas definiowania cyklicznego wykonywania zadań tworzenia kopii zapasowych czas wywołania był ustawiany wstecz i w rezultacie zadanie nie było wykonywane.

 • Mac: Naprawiono błąd wyświetlania, w którym klienty Mac mogły być przedstawiane jako Linux w Management Server.

 • Mac: Naprawiono błąd, który powodował, że szczegóły sprzętowe klientów Mac były wyświetlane nieprawidłowo w G DATA Administrator.

 • Wiele innych drobnych poprawek błędów i wewnętrznych usprawnień.

Windows

 • Instalacja produktów G DATA na komputerach z systemem Windows opartym na architekturze ARM doprowadzi do błędów. Aby temu zapobiec, w procesie instalacji przeprowadzana jest odpowiednia kontrola i w razie potrzeby instalacja jest przerywana.

MAC

 • Klient: Technologia ARM64 będzie w przyszłości wspierana na klientach Mac. Ta aktualizacja nie zostanie wydana w tym samym czasie co 15.4, ale poprzez aktualizację dla klientów w połowie grudnia 2022 roku.

Android

Wsparcie dla systemów

 • Nowość (Patch-Management): Windows 11

 • Nowość (Patch-Management): Windows Server 2019 i 2022

 • Zmieniono: Wsparcie od minimalnej wersji macOS 10.15 Catalina