Przenoszenie G DATA Management Server do innego systemu

Przewodnik krok po kroku umożliwiający bezproblemowe przeniesienie G DATA Management Server na inny system.

W bazie danych serwera SQL przechowywane są struktura stacji roboczych, ustawienia klientów oraz serwera, a także raporty. Jeżeli zależy Ci na zachowaniu tych danych, możesz wykonać kopię zapasową bazy i odtworzyć ją w nowej instalacji serwera zarządzającego G DATA.

1.

Wykonaj kopię zapasową bazy danych serwera w dowolnie wybrany sposób, według artykułu Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych.

2.

Przenieś utworzony plik kopii zapasowej bazy serwera do systemu nowego serwera G DATA Management Server.

3.

Zainstaluj G DATA Management Server w standardowy sposób na nowo wskazanym serwerze. Możliwe jest korzystanie z tej samej lub nowszej wersji G DATA Management Server.

Nie ma możliwości migracji do starszej wersji.

4.

Przejdź do katalogu instalacyjnego serwera.

Domyślna ścieżka:

C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer

5.

Uruchom aplikację Gdata.Business.Server.Config.exe i rozpocznij przywracanie kopii bazy danych zgodnie z artykułem z punktu 1.

6.

Przywracanie bazy danych zakończy się błędem, jeżeli nazwa nowego systemu Windows jest inna niż poprzedniego. Aby to skorygować, uruchom wiersz poleceń (CMD) i przejdź do katalogu instalacyjnego serwera. Wydaj następujące polecenie:

GData.Business.Server.Cli.exe setmmshostname

7.

Jeśli nowy serwer ma inną nazwę lub adresację niż poprzedni, konfiguracja już zainstalowanych klientów G DATA Security Client musi zostać manualnie uaktualniona, np. za pomocą regedit lub obiektu zasad grupy (GPO).

W tym celu należy zmienić wartość Server w kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\G DATA\AVKClient

na adres nowego serwera (nazwę, IP lub FQDN).

Aby dowiedzieć się, jak migrować klientów za pomocą zasad grupy, zapoznaj się z artykułem Dystrybucja adresu serwera do klientów Windows za pomocą GPO.