Aktywacja i dezaktywacja agentów transportowych G DATA w usłudze transportowej Exchange

G DATA Exchange Mail Security instaluje tzw. agentów w usłudze transportowej Microsoft Exchange. Są one potrzebne do raportowania całego ruchu pocztowego w ramach Microsoft Exchange.

Dodatkowe informacje na temat usług transportowych można znaleźć pod następującym linkiem: https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/mail-flow?view=exchserver-2019

Ten przewodnik przedstawia sposób dezaktywacji i ponownej aktywacji tych agentów

W celach testowych (np. w przypadku problemów z przesyłaniem poczty) może być przydatne tymczasowe wyłączenie tych agentów, aby móc wykluczyć je jako możliwe źródło problemów. Sensowne jest również tymczasowe zawieszenie sprawdzania poczty podczas instalacji aktualizacji programu Microsoft Exchange.

Nigdy nie zapominaj o ponownej aktywacji agentów po ich dezaktywacji. W przeciwnym razie skanowanie poczty nie może mieć miejsca!

Dezaktywacja agentów transportowych G DATA

 1. Uruchom powłokę administracyjną Exchange.

 2. Wydaj następujące polecenie, aby dezaktywować agentów transportowych G DATA:

  Get-TransportAgent -Identity "G Data*" |Disable-TransportAgent
 3. Uruchom ponownie usługę Microsoft Exchange Transport poleceniem:

  Restart-Service MSExchangeTransport

Aktywacja agentów transportowych G DATA

 1. Uruchom powłokę administracyjną Exchange.

 2. Wydaj następujące polecenie, aby aktywować agentów transportowych G DATA:

  Get-TransportAgent -Identity "G Data*" |Enable-TransportAgent
 3. Uruchom ponownie usługę Microsoft Exchange Transport poleceniem:

  Restart-Service MSExchangeTransport

Sprawdzenie statusu agentów transportowych G DATA

 1. Uruchom powłokę administracyjną Exchange.

 2. Wydaj polecenie:

  Get-TransportAgent -Identity "G Data*"
 3. Wyświetli się lista agentów G DATA zainstalowanych w usłudze transportowej. Sprawdź, czy w kolumnie Enabled wyświetlana jest wartość True.