Zapisywanie adresu IP/FQDN serwera w bazie danych

Niniejsza instrukcja opisuje sposób zapisywania adresu IP lub FQDN serwera w bazie danych programu G DATA Management Server:

Publiczny adres IP lub nazwę DNS zapiszesz w bazie danych G DATA Management Server za pomocą polecenia cmd:

  • "myserver.mydomain.tld" odpowiada nazwie publicznej lub adresowi IP.

  • Nazwę instancji ".\GDATA2014" oraz nazwę bazy danych "GDATA_Antivirus_MMS" można odczytać z pliku konfiguracyjnego config.xml na serwerze G DATA Management Server.

    sqlcmd.exe -S .\GDATA2014 -d GData_AntiVirus_MMS -Q"INSERT INTO server (Parameter, Value0) VALUES ('ServerNamesForAgents','myserver.mydomain.tld')"
  • Zamiast domeny (myserver.mydomain.tld) możesz również użyć publicznego adresu IP.

Wszystkie komputery, które mają połączenie z serwerem G DATA Management Server, automatycznie otrzymają tę wartość jako adres serwera zapasowego

HKLM -> Software -> WOW6432NODE → G DATA -> AVKClient → SecondaryServer

przy następnym kontakcie z serwerem.

Systemy klienckie w środowisku MES bez ustawionej wcześniej wartości PackageID, nie powinny mieć na tym etapie zapewnionego kontaktu z serwerem. W przeciwnym razie zostaną przyporządkowane do mandanta standardego i będą musiały zostać przeniesione do odpowiedniego mandanta.

Nowo utworzone pakiety instalacyjne zawierają te informacje dla instalacji lokalnej.