Pierwsze kroki, instalacja i podstawy G DATA Business Solutions

Niezbędne podstawy

Główne moduły
Moduł Opis

G DATA Management Server

Centralny moduł serwerowy. Odpowiada m.in. za obsługę klientów, optymalną dystrybucję aktualizacji, czy prowadzenie historii incydentów bezpieczeństwa.

G DATA Administrator

Interfejs graficzny do obsługi G DATA Management Server, w którym można zarządzać konfiguracjami klientów oraz przeglądać wszystkie dzienniki i statystyki. Może być wykorzystywany przez wielu administratorów na różnych komputerach.

G DATA Security Client

Jest to składnik realnie zapewniający ochronę. Jego typ i zakres funkcji zależy od zakupionej licencji. Każdy system, który ma być chroniony (w tym system, na którym znajduje się G DATA Management Server) wymaga instalacji klienta.

Dostępne są różne klienty dla systemów operacyjnych Windows, Mac, Linux, Android i IOS.

Baza danych Microsoft

G DATA Management Server wymaga bazy danych Microsoft do przechowywania i zarządzania wszystkimi istotnymi danymi. Wybór wersji silnika bazy danych zależy od Ciebie. Możesz zainstalować nową instancję bazy danych bazującą na Microsoft SQL Server 2019 Express za pomocą naszego instalatora lub użyć istniejącej instancji. Zasadniczo nie ma znaczenia, czy używasz pełnej wersji, czy wersji Express.

Tylko moduł dodatkowy Patch Management wymaga zastosowania pełnej wersji bazy danych Microsoft. Nawet przy niewielkiej liczbie klientów, wersja Express może szybko osiągnąć swoje limity.

Przed instalacją G DATA Management Server

Przed rozpoczęciem należy rozważyć kilka kwestii.

  • Czy system, w którym ma zostać zainstalowany G DATA Management Server spełnia minimalne wymagania sprzętowe?

  • Czy na wybranym serwerze / dysku jest wystarczająco dużo wolnego miejsca (co najmniej 5 GB i co najmniej 10% całej partycji)?

  • Która wersja instancji bazy danych powinna zostać użyta? Instrukcje samodzielnej instalacji Microsoft SQL Server 2022 Express przed instalacją G DATA Management Server i wskazówki, na co należy zwrócić uwagę podczas konfiguracji, znajdziesz w tym artykule.

  • Czy wymagane porty przez G DATA Management Server są już zajęte przez inny proces?

W takim przypadku usługa G DATA Management Server nie zostanie uruchomiona po instalacji. Zmień port po zakończeniu instalacji i uruchom usługę G DATA Management Server.

Jakie kroki należy teraz podjąć?

  1. Najpierw zainstaluj G DATA Management Server. G DATA Administrator zostanie również zainstalowany w tym samym systemie.

  2. Przy pierwszym uruchomieniu G DATA Administratora wywołany zostanie asystent konfiguracji serwera. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Miej na uwadze, że wszystkie ustawienia wprowadzone za jego pomocą możesz również zmienić później. Jeżeli planujesz instalować klientów zdalnie za pomocą serwera, uaktywnij systemy (aktywacja oznacza utworzenie rekordu w bazie danych dla danego klienta). W przeciwnym wypadku możesz pominąć ten krok.

  3. Bezpośrednio po tym, pobierz aktualne sygnatury w G DATA Management Server.

  4. Zainstaluj klientów. Istnieje na to kilka sposobów.

  5. Sprawdź, czy wszystkie klienty zalogowały się do G DATA Management Server po instalacji i czy nastąpiła autoryzacja.