Niezamierzona aktywacja kontroli HTTP

Opis problemu

Podczas aktualizacji do wersji 15.3 lub instalacji tej wersji, w rzadkich przypadkach kontrola zawartości sieci jest w sposób niezamierzony aktywowana po stronie klienta. Ponadto w G DATA Administrator kontrola zawartości strony internetowej może być nieprawidłowo wyświetlana jako nieaktywna, mimo że jest aktywna.

Solution

1.

Po zainstalowaniu lub aktualizacji do wersji 15.3 należy ręcznie dostosować ustawienie filtra http. Jeśli chcesz wyłączyć kontrolę zawartości stron internetowych, zmień odpowiednią wartość w G DATA Administrator na wyłączoną i zastosuj zmianę. Spowoduje to wyłączenie funkcji dla danego klienta lub grupy podczas następnej synchronizacji MMS klienta.

Na liście dozwolonych kategorii jeden ze wpisów mógł zostać wyłączony.

Proszę sprawdzić listę pod kątem poprawności.

2.

Prawidłowe ustawienie można sprawdzić w rejestrze systemu Windows na kliencie. Wartość w rejestrze powinna przedstawiać:

 HKLM\SOFTWARE\(WOW6432Node\)G DATA\AVKProxy\WebContentControl [DWORD] = 0
(wyłączony).

W razie jakichkolwiek pytań nasze wsparcie biznesowe jest dostępne bezpłatnie: Pomoc techniczna G DATA