Centrum Zabezpieczeń G DATA

W tej sekcji znajdziesz opis głównego panelu programu G DATA i wszystkich modułów zabezpieczeń. Wywołanie Centrum Zabezpieczeń G DATA jest konieczne tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać dostęp do jednej z wielu dodatkowych funkcji. Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami odbywa się stale w tle. W przypadkach, gdy oprogramowanie wymaga interwencji użytkownika, jest on o tym automatycznie powiadamiany za pomocą komunikatu na pasku zadań komputera.

SecurityCenter overview