Nieoczekiwany błąd aktualizacji programu / Nie można wczytać modułu AntiVirus

Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli wystąpi nieoczekiwany błąd

Opis problemu

Problem ten może objawiać się na przykład statusem ochrony w czasie rzeczywistym Niedostępny. Wskazuje to na wyłączone usługi oprogramowania G DATA. Próba włączenia komponentu (np. ochrony antywirusowej) powoduje wyświetlenie komunikatu "Nie można wczytać modułu AntiVirus".

GDATA Echtzeitschutz Nicht verfuegbar

Rozwiązanie

Pobierz następujący plik: FixSvc.exe

Teraz uruchom ten plik podwójnym kliknięciem. Potwierdź następujące monity za pomocą Tak, OK lub Kontynuuj.

82

82