Aktualizowanie sygnatur wirusów

W tym artykule przedstawiamy aktualizację sygnatur wirusów oprogramowania G DATA

Otwórz interfejs programu.

GDATATOTALPROTECTIONSecurityCenterGER

W prawym górnym rogu możesz sprawdzić aktualny stan sygnatur wirusów.

Zobaczysz zarówno datę ostatniej aktualizacji, jak i czas do następnej zaplanowanej aktualizacji.

Aby ręcznie zainicjować aktualizację sygnatur wirusów, kliknij mały przycisk w postaci dwóch obracających się strzałek.

GDATAFORPC VirensignaturUpdate Knopf

Sygnatury wirusów są teraz aktualizowane.

GDATAFORPC VirensignaturenUpdatevorgang

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji zamknij okno.

GDATAFORPC VirensignaturenUpdateErfolgreich