Dezinstalacja programu G DATA

Ten artykuł przedstawia sposób usuwania produktów G DATA z komputera, na przykład w celu przygotowania do nowej instalacji

Program G DATA można usunąć z komputera na dwa sposoby. Pierwszą opcją jest standardowe usunięcie za pomocą Panelu sterowania systemu Windows, natomiast drugą poprzez plik instalacyjny.

Dezinstalacja za pomocą Panelu sterowania systemu Windows

Rozwiń instrukcję

Naciśnij prawym przyciskiem myszy Start systemu Windows. Wybierz Zainstalowane aplikacje albo Aplikacje i funkcje na szczycie listy.

Windows AppsMenu

Ukaże Ci się okno przedstawiające listę wszystkich zainstalowanych programów w systemie. Znajdź program G DATA samodzielnie lub skorzystaj z wyszukiwarki.

Windows AppsList

Kliknij symbol właściwości przy wybranym programie (patrz obraz).

Pojawi się przycisk Odinstaluj. Kliknij, aby rozpocząć dezinstalację.

Windows AppsUninstall

Uruchomi się menu instalatora G DATA. Możesz podjąć decyzję, czy chcesz zachować osobiste ustawienia i pliki w kwarantannie po odinstalowaniu programu.

Pliki znajdujące się w kwarantannie można usunąć, aby zwolnić miejsce na dysku. Jeśli tego nie zrobisz, nie wpłynie to na bezpieczeństwo systemu.

Przejdź Dalej.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstallation persoenliche Einstellungen V25

Potwierdź usunięcie produktu G DATA, klikając Tak.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstallation Bestaetigung V25

Poczekaj na zakończenie dezinstalacji.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstallation Fortschrittsbalken V25

Na koniec ze strony programu padnie prośba o wykonanie restartu.

Kliknij Zakończ, komputer zostanie uruchomiony ponownie.

G DATA FOR PC Deinstalaltion abgeschlossen V25

Dezinstalacja za pomocą pliku instalacyjnego

Możesz również usunąć produkt G DATA w dowolnym momencie za pomocą pliku instalacyjnego.

Jeśli nie dysponujesz już plikiem instalacyjnym, możesz pobrać go stąd:

Rozwiń instrukcję

Uruchom pobrany plik instalacyjny.

Zostanie prawdopodobnie wyświetlony monit Kontroli konta użytkownika systemu Windows z pytaniem, czy chcesz zezwolić na tę akcję. Potwierdź, klikając Tak.

G DATA FOR PC Uninstall Package UAC V25

Poczekaj, aż konfiguracja zostanie zainicjowana.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstalaltion Setup Initialisierung V25

Możesz podjąć decyzję, czy chcesz zachować osobiste ustawienia i pliki w kwarantannie po odinstalowaniu programu.

Pliki znajdujące się w kwarantannie można usunąć, aby zwolnić miejsce na dysku. Jeśli tego nie zrobisz, nie wpłynie to na bezpieczeństwo systemu.

Przejdź Dalej.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstallation Auswahlmenue V25

Potwierdź usunięcie produktu G DATA, klikając Tak.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstallation Bestaetigung V25

Poczekaj na zakończenie dezinstalacji.

G DATA TOTAL PROTECTION Deinstallation Fortschrittsbalken V25

Na koniec ze strony programu padnie prośba o wykonanie restartu. Kliknij Zakończ, komputer zostanie uruchomiony ponownie.

G DATA FOR PC Deinstalaltion abgeschlossen V25

Twój program G DATA został całkowicie usunięty z systemu.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować program, przeczytaj następujący artykuł:

Instalacja i aktywacja produktu G DATA danymi dostępu