G DATA VPN: Konfiguracja

Opis opcji ustawień programu

System operacyjny:

Windows

Produkt:

G DATA VPN

G DATA VPN oferuje następujące ustawienia:

Język

Dostępne języki interfejsu: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, polski i portugalski.

Aby język został zmieniony, oprogramowanie musi zostać zamknięte i ponownie uruchomione. Zamknięcie okna programu nie jest wystarczające, ponieważ aplikacja jest nadal aktywna na pasku zasobnika (pasek zasobnika z aktywnymi programami można znaleźć zwykle w prawym dolnym rogu ekranu). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w zasobniku > Wyjście.

Łączność

Wybór technologii połączenia: IKEv2 (256-bitowy AES, standard Windows), dwa warianty OpenVPN (wysokie bezpieczeństwo = 256-bitowy AES, najlepsza wydajność = 128-bitowy AES) oraz Wireguard (wyższa wydajność niż OpenVPN przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa).

Połącz automatycznie

Automatyczne ponowne połączenie w przypadku przerwania połączenia. Można ustawić liczbę prób połączenia i częstotliwość ich podejmowania.

Split Tunneling

Wyłącznie tej opcji pozwoli Ci odizolować się również od innych urządzeń wewnątrz Twojej sieci.

Kill Switch

Odcina dostęp do sieci, gdy nie jest aktywne żadne połączenie VPN.

Uruchamianie systemu

Włącza program podczas uruchamiania systemu Windows.

Ukryj aplikację przy starcie

G DATA VPN jest uruchamiany przy starcie systemu Windows bez otwierania okna programu.

Uruchamianie aplikacji

Wybór, czy połączenie VPN ma być nawiązywane natychmiast po uruchomieniu oprogramowania.

Zamykanie

Wybór, czy zamknięcie powinno dotyczyć wyłącznie okna, czy całkowitego wyłączenia programu.

Rozwiń zrzut ekranu
VPN Einstellungen
Ustawienia G DATA VPN