G DATA blokuje odbieranie lub wysyłanie wiadomości e-mail w programie pocztowym

Standardem bezpieczeństwa stosowanym przez dostawców poczty elektronicznej jest szyfrowanie komunikacji z serwerem pocztowym za pomocą protokołu SSL. Czyni to korzystanie z kont w programach pocztowych znacznie bezpieczniejszym, zapewniając poufność wymiany danych z serwerem i autentyczność obu stron. Nie chroni to jednak przed wiadomościami zawierającymi złośliwe załączniki.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników, G DATA oferuje moduł ochrony programów pocztowych, stosujących połączenia szyfrowane (SSL). Daje on możliwość sprawdzenia szyfrowanych wiadomości e-mail pod kątem obecności wirusów i złośliwego oprogramowania.

Aby program G DATA mógł sprawdzać wiadomości e-mail szyfrowane protokołem SSL, instalowany jest odpowiedni certyfikat do magazynu systemu Windows. Jeżeli program pocztowy nie korzysta z tego magazynu, a posiada własny, należy samodzielnie zainstalować w nim certyfikat G DATA.

Instrukcje dotyczą programów pocztowych, które posiadają magazyn certyfikatów, np.:

  • Thunderbird

  • The Bat

  • Pegasusmail

Jeśli certyfikat nie został automatycznie zainstalowany, wykonaj następujące czynności:

Otwórz oprogramowanie G DATA, kliknij Skanowanie poczty > Zaawansowane i wybierz Eksportuj certyfikat w oknie ustawień. Zapisz certyfikat, np. na pulpicie.

Otwórz ustawienia swojego programu pocztowego. Przejdź do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo i kliknij Zarządzaj certyfikatami.

Usuń wszelkie wpisy związane z G DATA ze wszystkich zakładek.

Uruchom ponownie komputer za pomocą funkcji: (Start > Zasilanie > Uruchom ponownie).

Otwórz program pocztowy.

Następnie ponownie otwórz ustawienia certyfikatów w programie pocztowym w sposób opisany w kroku 2.

Kliknij przycisk Importuj i wybierz zapisany w kroku 1 plik GDataRootCertificate.crt. Zaznacz uprawnienie Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych i kliknij OK.

Na koniec uruchom ponownie komputer. (Start > Zasilanie > Uruchom ponownie).

Jeśli w programie pocztowym będzie nadal wyświetlany komunikat ostrzegawczy, zrób zrzut ekranu komunikatu, a także wyświetlanego certyfikatu i skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.

Tymczasowo możesz wyłączyć kontrolę SSL w sekcji Skanowanie wiadomości > Skanuj połączenia SSL.