Nie można nawiązać połączenia z serwerem aktualizacji

Ten artykuł zawiera porady i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem z serwerem aktualizacji G DATA

Komunikat o błędzie oznacza, że oprogramowanie G DATA nie może połączyć się przez Internet z żadnym z naszych publicznych serwerów aktualizacji. Problem może wynikać się z różnych przyczyn, m.in. takich jak wadliwe działanie łącza internetowego, błędne dane dostępu, przestarzały system Windows i inne.

Jeżeli wystąpi dowolny problem z aktualizacją, możesz wyświetlić szczegóły. Mogą one ułatwić znalezienie źródła problemu.
GDATA TotalProtectionErrorKeineVerbindung
Komunikat o błędzie Aktualizacja nieudana.

Zacznijmy od najprostszych rozwiązań. Czasem do naprawy problemu wystarczy zwykły restart systemu.

Prawidłową metodą restartu komputera jest wybranie opcji Uruchom ponownie z menu start systemu Windows.
WindowsReboot
Restart systemu Windows

Brak uprawnień administracyjnych

Do pomyślnego pobrania aktualizacji mogą być potrzebne uprawnienia administratora.

Dlatego najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę G DATA na pulpicie, wybierz Uruchom jako administrator i zatwierdź następujący monit systemu Windows, wybierając Tak.

Kliknij Ostatnia aktualizacja i powtórz aktualizację.

Ogólne problemy z połączeniem

Częstą przyczyną są ogólne problemy z połączeniem z Internetem.

  • Sprawdź swoje połączenie internetowe i upewnij się, że transmisje odbywają się z wystarczającą prędkością.

  • Zrestartuj swój router/modem, a jeśli używasz routera WiFi, sprawdź, czy aktualizacja jest możliwa przy połączeniu kablem sieciowym.

  • Upewnij się, że oprogramowanie G DATA nie jest blokowane przez filtry w routerze lub przez zaporę routera.

Wykonaj dalsze kroki w tej instrukcji, jeśli Internet działa bez problemów, ale komunikat o błędzie utrzymuje się przy próbie aktualizacji sygnatur.

Inne oprogramowanie

Upewnij się, że nie jest zainstalowane żadne inne oprogramowanie zabezpieczające lub usuń jego wszystkie pozostałości (odpowiednie instrukcje/narzędzia do całkowitego usunięcia znajdziesz na stronach internetowych danego producenta).

Programy, które wpływają na Twój ruch sieciowy (np. menedżer sieci / filtr treści) również mogą powodować problemy. Dlatego dezaktywuj lub usuń je również.

Ustawienia proxy

Czy korzystasz z serwera proxy w ustawieniach internetowych Twojego systemu Windows?

Sprawdź konfigurację proxy

Naciśnij klawisz Windows i wpisz Opcje internetowe. Następnie w wynikach wyszukiwania otwórz znaleziony program.

82

W nowym oknie kliknij Ustawienia sieci LAN i sprawdź ustawienia serwera proxy. Jeżeli posiadasz wprowadzoną w tym miejscu konfigurację, dla testu odznacz kratki i zapisz zmiany.

82

82

Niezależnie od powyższych opcji, sprawdź, czy w programie G DATA jest wprowadzony serwer proxy (Ustawienia → Aktualizacje → Ustawienia Internetu…​). Zweryfikuj jego konfigurację lub również testowo wyłącz opcję Skorzystaj z serwera proxy.

82

Błędy certyfikatu

Serwery aktualizacji G DATA wykorzystują połączenie szyfrowane, które musi być zweryfikowane odpowiednim certyfikatem. Jeśli brakuje tego certyfikatu w systemie, nie można nawiązać połączenia z serwerami aktualizacji.

Błędy certyfikatu mogą wystąpić również, gdy czas systemowy nie jest ustawiony prawidłowo.

Instalacja certyfikatu

Pobierz i rozpakuj plik z certyfikatami.

Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij klawisz R. Wpisz teraz

certlm.msc

i potwierdź przyciskiem OK.

82

W przypadku Windows 7/XP zamiast certlm.msc wpisz mmc. Następnie przejdź kolejno do: Plik > Dodaj/usuń przystawkę > zaznacz Certyfikaty > Dodaj > wybierz Konto komputera > Zakończ > OK

Otworzy się menedżer certyfikatów systemu Windows.

Rozwiń Zaufane główne urzędy certyfikacji, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Certyfikaty. Z menu wybierz Wszystkie zadania > Importuj

GDATA digicert

Wskaż rozpakowany plik z certyfikatami i zatwierdź przyciskiem Otwórz.

GDATA digicert2

Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

Po zakończeniu działań kreatora wywołaj ponownie aktualizację sygnatur wirusów w programie G DATA.

Kiedy nic nie pomaga

Jeśli program nadal nie może połączyć się z serwerem aktualizacji, nasza pomoc techniczna jest do twojej dyspozycji. Przed nawiązaniem kontaktu miej przygotowany program ze szczegółowym komunikatem o błędzie aktualizacji.