G DATA Mobile Security Android (MSA)

Skanowanie antywirusowe

Uruchamianie ręcznego skanowania

Rozwiń instrukcję

Domyślnie skanowanie antywirusowe sprawdza tylko zainstalowane aplikacje. Jeśli chcesz uruchomić skanowanie, które uwzględnia również inne pliki, przejdź do Ustawienia > Typ skanowania i zmień przycisk opcji z Skanowanie aplikacji na Skanowanie systemu.

66

Aby przeskanować urządzenie w poszukiwaniu wirusów zgodnie z nowymi ustawieniami, naciśnij na radar przy napisie Rozpocznij skanowanie.

67

Wynik skanowania wyświetli się na ekranie.

Jeśli znaleziono wirusa, należy odinstalować daną aplikację.

Aby to zrobić, wskaż wirusa w polu Wynik skanowania, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.

Bardziej szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule:

68

Konfigurowanie regularnego automatycznego skanowania antywirusowego

MSA domyślnie automatycznie uruchamia skanowanie antywirusowe na urządzeniu z Androidem raz w tygodniu. Tutaj dowiesz się, na podstawie jakiej konfiguracji jest ono przeprowadzane i jak ją ewentualnie zmienić.

Rozwiń instrukcję

Ustawienia domyślne

Jak zmienić ustawienia domyślne

Zrzut ekranu

Skanowanie antywirusowe uruchamiane jest automatycznie co 7 dni.

  1. W Ustawienia > Regularne skanowanie > dotknij Interwał.

  2. Wybierz liczbę dni, przewijając w górę lub w dół.

  3. Zapisz wybór, dotykając przycisku Ustaw.

Rozwiń

69

70

Skanowanie automatyczne jest uruchamiane również przy niskim poziomie naładowania baterii.

W Ustawienia > Regularne skanowanie > Tryb oszczędzania energii, dotknij przełącznika, aby przestawić funkcję.

Rozwiń

71

Skanowanie automatyczne jest przeprowadzane na zasilaniu bateryjnym i sieciowym urządzenia.

W Ustawienia > Regularne skanowanie > W trakcie ładowania, dotknij przełącznika, aby przestawić funkcję.

Po włączeniu skanowanie będzie odbywać się tylko podczas ładowania urządzenia.

Rozwiń

72

Skanowanie antywirusowe obejmuje wyłącznie aplikacje, a nie cały system.

Szczegóły:
  • Skanowanie aplikacji: tylko aplikacje są skanowane

  • Skanowanie systemu: aplikacje i inne pliki na urządzeniu są skanowane

W Ustawienia > Typ skanowania, zaznacz Skanowanie systemu.

Opcja dotyczy zarówno automatycznego, jak i ręcznego skanowania.

Rozwiń

73

Sygnatury są aktualizowane raz dziennie.

Szczegóły:

MSA sprawdza, czy i gdzie na urządzeniu z Androidem znajdują się wirusy. Są one identyfikowane na podstawie sygnatury wirusów. Im bardziej aktualne sygnatury, tym większe prawdopodobieństwo, że zagrożenie zostanie znalezione na urządzeniu. Dla zachowania najwyższej skuteczności aplikacja łączy się z chmurą zawierającą zawsze najnowsze sygnatury wirusów.

Jeśli nie masz połączenia z Internetem podczas automatycznego lub ręcznego skanowania antywirusowego, nie może ono zostać wykonane z udziałem sygnatur z chmury. W takim przypadku skanowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu sygnatur na Twoim urządzeniu. Z tego względu zaleca się regularne ich aktualizowanie. Domyślnie są one pobierane raz dziennie.

  1. W Ustawienia > Aktualizacje sygnatur > dotknij Interwał.

  2. Wybierz liczbę dni, przewijając w górę lub w dół.

  3. Zapisz wybór, dotykając przycisku Ustaw.

Rozwiń

74

75