Jak używać Niszczarki G DATA?

Opis funkcji i zastosowań

Do czego potrzebuję niszczarki?

Jeśli kasujesz pliki na komputerze, a następnie opróżniasz Kosz, pliki te nie są trwale usuwane. Poufne dane, takie jak prywatne zdjęcia lub dokumenty można w pełni odzyskać bez większego wysiłku. Może to być niebezpieczne, jeśli urządzenie trafi w niepowołane ręce lub zostanie odsprzedane.

Niszczarka usuwając pliki, wielokrotnie nadpisuje je losowymi danymi. W ten sposób jesteś chroniony przed niechcianym odzyskaniem Twoich danych.

Jak używać niszczarki?

To bardzo proste: przeciągnij plik lub cały folder na ikonę niszczarki, a zostaną nieodwracalnie usunięte.

Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy dany plik lub cały folder i wybrać opcję Zniszcz z menu kontekstowego.

Pokaż zrzut ekranu
Shredder oeffnen
Niszczenie z menu Windows

Masz również możliwość usunięcia wszystkich plików z Kosza za pomocą Niszczarki. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosza i wybierz opcję Zniszcz zawartość Kosza.

Pokaż zrzut ekranu
G DATA Shredder 2
Niszczenie zawartości Kosza
Zanim to zrobisz, upewnij się, że niszczone są tylko odpowiednie pliki, ponieważ po tym procesie odzyskanie danych nie jest już możliwe.

Ustawienia niszczarki

Dostęp do ustawień możesz uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę niszczarki i wybierając Opcje niszczarki.

Pokaż zrzut ekranu
G DATA Shredder 3
Ustawienia niszczarki

Pokaż niszczarkę G DATA na pulpicie

Jeśli nie chcesz mieć ikony niszczarki na pulpicie, wystarczy usunąć zaznaczenie. Aby ponownie uzyskać dostęp do ustawień, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę. Z menu uzyskasz dostęp do opcji niszczarki.

Odtwarzaj dźwięki

Możesz wybrać, czy chcesz słyszeć odgłos rozrywania podczas niszczenia.

Ilość przebiegów usuwania

W tym miejscu możesz ustalić, ile razy niszczarka ma niszczyć każdy plik. Im więcej cykli tym skuteczniejsze niszczenie.