Nie można wczytać modułu AntiVirus. Strażnik wyłączony

Komunikat "Nie można wczytać modułu AntiVirus!" oznacza uszkodzenie instalacji programu G DATA

InternetSecurityModulAntivirus
Komunikat o błędzie: "Nie można wczytać modułu AntiVirus!"

W pierwszej kolejności należy zrestartować system. W tym celu należy wybrać opcję Uruchom ponownie, a nie Wyłącz lub Hibernuj!

Jeśli ponowne uruchomienie nie pomaga, przeprowadzenie nowej instalacji programu jest zwykle wystarczające do rozwiązania problemu.

Szczegółowy opis instalacji jest dostępny w tym artykule.