Data ostatniej aktualizacji nie odświeża się

W tym artykule dowiesz się jak odświeżyć datę ostatniej aktualizacji, jeżeli nie poprawia się wraz z automatycznie pobieranymi aktualizacjami

System operacyjny:

Windows

Produkt:

G DATA Antivirus

G DATA Internet Security

G DATA Total Security

① Otwórz swoje oprogramowanie G DATA. Kliknij napis Ostatnia aktualizacja i wybierz z menu Zaawansowane. Usuń zaznaczenie przy polu Kontrola wersji i potwierdź zmianę przyciskiem OK.

Pokaż zrzut ekranu
Versionspruefung Haken
Kontrola wersji

② Uruchom ponownie komputer.

Prawidłową metodą restartu komputera jest wybranie opcji Uruchom ponownie z menu start systemu Windows.
Pokaż zrzut ekranu
Reboot
Uruchom ponownie

③ Otwórz oprogramowanie G DATA i wywołaj aktualizację sygnatur wirusów, klikając Ostatnia aktualizacja (lub Następna aktualizacja), a następnie Uaktualnij sygnatury wirusów.

Pokaż zrzut ekranu
Update
Uaktualnij sygnatury wirusów

Data ostatniej aktualizacji sygnatur powinna zostać wyświetlona poprawnie po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji. Na koniec włącz ponownie pole Kontroli wersji, które zostało wyłączone w kroku 1.