Firewall

Firewall chroni komputer przed szpiegowaniem i zagrożeniami sieciowymi. Sprawdza, które dane, programy lub sieci z Internetu uzyskują dostęp do komputera lub jakie dane są z niego wysyłane. W przypadku wykrycia, że dane na komputerze są przesyłane lub pobierane bez autoryzacji, firewall podnosi alarm i blokuje wymianę danych. Ten moduł oprogramowania jest dostępny w wersjach G DATA Internet Security i G DATA Total Security.

Firewall
  • Wyłącz firewall: W razie potrzeby możesz wyłączyć zaporę. Komputer będzie wtedy nadal połączony z Internetem i innymi sieciami, ale nie będzie już chroniony przez zaporę przed atakami lub oprogramowaniem szpiegującym (niezalecane).

  • Wyłącz autopilota: Zasadniczo zalecamy korzystać z zapory sieciowej w trybie autopilota. Działa ona wtedy w tle i chroni użytkownika bez konieczności dokonywania większych ustawień. Jeśli używasz zapory bez autopilota, w razie wątpliwości pojawi się okno dialogowe, w którym możesz stopniowo optymalizować zaporę pod kątem warunków systemowych. Funkcja dezaktywacji autopilota przeznaczona dla doświadczonych użytkowników.

  • Zaawansowane: Dalsze opcje ustawień zapory sieciowej.