Skanowanie rozruchowe

Jeśli komputer jest fabrycznie nowy lub był wcześniej chroniony za pomocą oprogramowania antywirusowego, możesz zwyczajnie zainstalować oprogramowanie G DATA jak każde oprogramowanie dla Windows, uruchamiając kreator instalacji pobranego instalatora programu. Wszystkie kroki instalacji zostały opisane w rozdziale Instalacja.

Jeśli jednak masz uzasadnione podejrzenie, że Twój komputer jest już zainfekowany wirusami, zalecamy, aby wykonać skanowanie rozruchowe przed uruchomieniem systemu operacyjnego Windows za pomocą nośnika startowego G DATA.

Czym jest skanowanie rozruchowe?

Po włączeniu komputera system operacyjny Windows zazwyczaj włącza się automatycznie. Możliwe jest jednak również uruchamianie innych systemów operacyjnych i programów. G DATA dostarcza specjalną wersję bootowalną programu w formie nośnika startowego, który umożliwia sprawdzenie komputera pod kątem wirusów przed uruchomieniem systemu Windows. Korzyścią tego rodzaju skanowania jest możliwość sprawdzenia obszarów niedostępnych dla programu antywirusowego podczas normalnej pracy systemu oraz usunięcia zagrożeń startujących wraz z systemem Windows.

W jaki sposób mogę utworzyć nośnik startowy?

Nośnik startowy możesz utworzyć za pomocą zainstalowanego programu G DATA na dysku zewnętrznym (np. pendrive) lub nośniku optycznym (np. płyta CD/DVD), albo zapisać jako obraz dysku do nagrania za pomocą innego programu. Możesz także pobrać obrazu dysku.

Zalecaną i najłatwiejszą metodą tworzenia nośnika jest bezpośrednio przez program G DATA. W ten sposób uzyskasz najnowszą wersję wraz z bieżącymi sygnaturami:

Otwórz program G DATA i przejdź do zakładki ochrony antywirusowej.

Naciśnij Utwórz nośnik startowy

Przejdź Dalej

W razie potrzeby zaktualizuj sygnatury wirusów oraz wersję nośnika.

Jeśli pozwolisz na zapisanie danych Twojej licencji na nośniku, będzie możliwe przeprowadzenie aktualizacji sygnatur bezpośrednio po jego uruchomieniu.

Postępuj dalej według wskazówek kreatora.

Skanowanie nośnikiem startowym krok po kroku

Umieść w napędzie płytę CD/DVD G DATA lub podłącz urządzenie z nośnikiem startowym do komputera.

Uruchom ponownie komputer. Pojawi się menu nośnika startowego G DATA.

Zatwierdź uruchomienie G DATA Live CD klawiszem enter.

W przypadku problemów z wyświetleniem interfejsu programu należy ponownie uruchomić komputer i wybrać opcję G DATA Live CD (vesa mode).

Naciśnij OK. Następnie przewiń postanowienia licencyjne i zatwierdź przyciskiem Accept.

Kliknij Start AntiVirus. Przed Tobą ukaże się główny interfejs programu. Wybierz przycisk Computer, aby przeskanować cały komputer pod kątem wirusów i złośliwego oprogramowania. Proces ten może trwać godzinę lub dłużej w zależności od typu komputera i wielkości dysku twardego. Możesz też wybrać konkretny katalog do sprawdzenia za pomocą przycisku Files and folders

Jeśli program G DATA znajdzie wirusy, należy je usunąć, korzystając z opcji zaproponowanej w programie. Po skutecznym usunięciu wirusa, oryginalny plik będzie nadal dostępny w kwarantannie.

Po zakończonym skanowaniu możesz wyjść z programu, klikając na "x" (w prawym górnym rogu okna).

Usuń z napędu lub odłącz urządzenie z nośnikiem startowym od komputera.

Wyłącz, a potem włącz komputer. Twój komputer uruchomi się ponownie ze standardowym systemem operacyjnym Windows.

Nośnik startowy się nie uruchamia?

Jeśli komputer nie uruchamia zamontowanego nośnika startowego:

Wyłącz komputer.

Uruchom ponownie komputer i przejdź do ustawień systemu BIOS/UEFI. Zazwyczaj można uzyskać dostęp do ustawień, naciskając któryś z klawiszy: Del, F2, F10, albo Esc podczas uruchamiania komputera.

W razie napotkania trudności zapoznaj się z dokumentacją komputera lub skorzystaj z pomocy producenta sprzętu.

Zmień kolejność rozruchu. Jako pierwsze urządzeniem startowe wskaż CD/DVD-ROM albo pendrive, w zależności od rodzaju posiadanego nośnika startowego. Jako drugie urządzenie startowe wskaż dysk twardy z systemem operacyjnym Windows.

Zapisz zmiany i uruchom ponownie komputer. Teraz komputer powinien załadować podłączony nośnik startowy.

Jak przerwać skanowanie rozruchowe?

Jeśli po ponownym uruchomieniu komputer nie wyświetla znajomego środowiska Windows, ale zamiast tego widoczny jest interfejs oprogramowania G DATA, nie ma powodów do obaw. Jeśli skanowanie nie było planowane, wystarczy wybrać pozycję Boot from first hard disk, a następnie zatwierdzić klawiszem Enter. Teraz Twój system Windows uruchomi się normalnie.

Jeżeli zmieniana była kolejność rozruchu w systemie BIOS/UEFI przywróć dysk z systemem Windows jako pierwsze urządzenie startowe.