Pomoc zdalna G DATA

System operacyjny:

Windows

macOS

Produkt:

G DATA Business Solutions

G DATA Antivirus

G DATA Internet Security

G DATA Total Security

W tym artykule opisujemy jak przygotować się do sesji zdalnej z pomocą techniczną G DATA.

① Kliknij link aby pobrać program TeamViewer.

Pobieranie rozpocznie się automatycznie w Twojej przeglądarce.

Masz trudność ze zlokalizowaniem pobranego pliku? Zajrzyj do artykułu: Gdzie mogę znaleźć pobrane pliki w przeglądarce?

② Otwórz pobrany plik i potwierdź monit systemu Windows przyciskiem Tak. Instalacja TeamViewer nie jest konieczna, program uruchamia się bezpośrednio.

Pokaż zrzut ekranu
TeamViewerClient UAC
Kontrola konta użytkownika

③ Wyświetli Ci się umowa licencyjna programu TeamViewer.

Przeczytaj warunki i potwierdź je, zaznaczając kratkę przy akceptuję postanowienia EULA i DPA, a następnie przyciskiem Kontynuuj.

Program po uruchomieniu przedstawi Ci Twój numer identyfikacyjny wraz z tymczasowym hasłem sesji.

Przekaż podane dane przedstawicielowi pomocy technicznej G DATA w celu nawiązania połączenia.

Pokaż zrzut ekranu
G DATA Fernwartung Haftungsausschluss
Umowa licencyjna
TeamViewerClient Sitzungscode
Dane sesji

Po krótkiej chwili TeamViewer pokaże w prawym dolnym rogu ekranu, że nasz pracownik uzyskał dostęp do Twojego komputera. Następnie będzie on obsługiwał twój komputer i pomagał Ci w rozwiązaniu problemu.

Pokaż zrzut ekranu
TeamViewerClient Verbunden
Aktywne połączenia

④ Po zakończeniu pomocy zdalnej wystarczy, że zamkniesz program TeamViewer, aby uniemożliwić dalszy zdalny dostęp do komputera.