Ochrona przeglądarek i aplikacji

Podsumowanie różnych dodatkowych mechanizmów ochrony.

BankGuard

G DATA BankGuard chroni Twoje dane w przeglądarce, czyli dokładnie tam, gdzie banki nie mogą zabezpieczyć ruchu danych. Banki zabezpieczają komunikację przez Internet za pomocą szyfrowanych połączeń, ale dane są odszyfrowywane w przeglądarce i mogą być tam manipulowane przez atakującego.

Ochrona przeglądarki przed trojanami bankowymi zapobiega manipulowaniu danymi w przeglądarce przez trojana. G DATA BankGuard proaktywnie sprawdza autentyczność używanych bibliotek sieciowych, a tym samym zapewnia, że przeglądarka nie została zmodyfikowana przez złośliwe oprogramowanie. Technologia ta zapewnia najlepszą możliwą ochronę transakcji bankowych, nawet jeśli trojan jest bliżej nieznany.

Ponadto BankGuard oferuje ochronę przed phishingiem. Zapobiega to przekierowywaniu użytkownika na fałszywe strony mające zazwyczaj na celu kradzież danych logowania, w celu dokonania przelewów lub zamówień w jego imieniu.

Aby korzystać z pełnej ochrony oprogramowania G DATA, zaleca się pozostawienie ochrony włączonej. Jeśli chcesz jednak ją wyłączyć, kliknij "BankGuard", a następnie "Wyłącz BankGuard". Przy module zostanie wyświetlony szary symbol minus z adnotacją "Wyłączone".

Bankguard

Aby ponownie go włączyć, kliknij "BankGuard" i "Włącz BankGuard". Moduł stanie się natychmiast aktywny i pojawi się przy nim zielony symbol z adnotacją "Aktywne".

Bankguard wyłączony

Ochrona przed keyloggerami

Ochrona przed keyloggerami monitoruje, czy naciśnięcia klawiszy są szpiegowane w systemie. Zapobiega to rejestrowaniu haseł przez osoby atakujące. Funkcja ta powinna być zawsze włączona.

Ochrona przed keyloggerami

Ochronę przed keyloggerami można włączyć lub wyłączyć indywidualnie dla każdego programu.

Programy chronione przed keyloggerami

Exploit Protection

Tak zwany exploit wykorzystuje luki w zabezpieczeniach powszechnie używanego oprogramowania i może, w najgorszym przypadku, przejąć kontrolę nad komputerem. Exploity mogą działać nawet wtedy, gdy aplikacje (takie jak przeglądarki PDF, przeglądarki internetowe itp.) są regularnie aktualizowane. Exploit Protection chroni przed takimi atakami.

Ochrona przed exploitami