Ochrona w czasie rzeczywistym

Ochrona w czasie rzeczywistym stale sprawdza komputer pod kątem wirusów, kontroluje operacje zapisu i odczytu, a gdy tylko dowolny program chce wykonać złośliwe funkcje lub rozprzestrzenić szkodliwe pliki, strażnik temu zapobiega. Ochrona antywirusowa jest istotą programu. Powinna być zawsze włączona!

Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Wyłącz strażnika: Zalecamy korzystać z tej opcji świadomie i tylko wtedy gdy jest to absolutnie konieczne. Jeśli chcesz zoptymalizować wydajność komputera poprzez wyłączenie ochrony antywirusowej, sprawdź, czy nie uzyskasz pożądanego rezultatu przy innym ustawieniu ochrony antywirusowej. Aby to zrobić, kliknij Ustawienia > Ogólne > Skuteczność / Szybkość i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Ochrona w czasie rzeczywistym
Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Wyłącz BEAST (Kontrola zachowania): Monitorowanie behawioralne to inteligentne wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania, które zapewnia dodatkową ochronę niezależnie od sygnatur wirusów. Kontrola zachowania powinna być włączona.

Ochrona w czasie rzeczywistym

Jeśli potrzebujesz wyłączyć ochronę, kliknij Wyłącz BEAST (Kontrola zachowania) i wskaż czas dezaktywacji do ponownego uruchomienia komputera lub na stałe. Tak długo, jak BEAST jest wyłączony, ochrona w czasie rzeczywistym będzie oznaczona pomarańczowym wykrzyknikiem i komunikatem "BEAST (kontrola zachowania) wyłączony".

Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Wyłącz AntiRansomware: Komponent ochrony AntiRansomware wykrywa działania wirusów szyfrujących dane dla okupu i blokuje je, zanim nastąpi zaszyfrowanie plików lub usunięcie kopii zapasowych.

Ochrona w czasie rzeczywistym

Moduł ten działa w tle i monitoruje zdarzenia na poziomie systemu plików. Jeśli heurystyka wykryje szkodliwe zachowanie, program rozpocznie fazę usuwania. W jej trakcie wszystkie podejrzane procesy są kończone, a odpowiednie pliki wykonywalne i procesy trafiają do kwarantanny.

  • Wyłącz DeepRay: DeepRay zatrzymuje złośliwe oprogramowanie przy użyciu sztucznej inteligencji, znacznie zwiększając skuteczność ochrony.

Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Zaawansowane: Dalsze opcje ustawień ochrony w czasie rzeczywistym.