Problem z aktualizacją wersji produktów G DATA

Plik IUpdateAVK.exe jest uszkodzony

Ten problem dotyczy starszych wersji programów G DATA. Jeżeli wersja programu nie była aktualizowana przez dłuższy czas, uruchomienie aktualizacji może zakończyć się komunikatem informującym o uszkodzeniu pliku IUpdateAVK.exe.

Jeśli podczas aktualizacji napotkasz następujący komunikat o błędzie (patrz zrzut ekranu), zalecanym rozwiązaniem jest ponowna instalacja oprogramowania.

Fehlermeldung
Komunikat o błędzie: Plik IUpdateAVK.exe jest uszkodzony

Aktualny instalator znajdziesz na naszej stronie internetowej gdata.pl.