Autostart Manager

Menedżer Autostartu umożliwia zarządzanie programami, które są automatycznie uruchamiane podczas startu systemu Windows. Zazwyczaj programy te są ładowane bezpośrednio podczas startu systemu. Jeśli są one zarządzane przez Menedżera Autostartu, mogą być uruchamiane z opóźnieniem, w zależności od obciążenia systemu lub dysku twardego. Umożliwia to szybszy start systemu, a tym samym oferuje lepszą wydajność komputera.

Autostart Manager

Po otwarciu Menedżera autostartu po lewej stronie zostanie wyświetlona lista wszystkich programów autostartu zainstalowanych na komputerze. Zwykle uruchamiają się one bez opóźnienia, tj. bezpośrednio po uruchomieniu systemu Windows, co może powodować bardzo powolne uruchamianie komputera.

automan forward icon Użyj symbolu strzałki, aby wybrać programy autostartu, które chcesz uruchomić później. W ten sposób możesz skrócić czas potrzebny na uruchomienie systemu Windows. Twój System operacyjny Windows uruchomi się i będzie gotowy do użycia znacznie szybciej.

automan backward icon Jeśli chcesz ponownie uruchamiać program bez opóźnienia, po prostu przenieś go z powrotem z listy Opóźnij uruchamianie na listę Uruchamiaj bez opóźnienia.

Ustawianie opóźnienia

Jeśli przeniesiesz program na listę Opóźnij uruchamianie, możesz łatwo określić, o ile minut ma być opóźnione uruchomienie tego oprogramowania. Wystarczy kliknąć wpis programu i w kolumnie Opóźnienie wybrać żądany czas.

Ustawienie opóźnienia

Dostępne opcje:

  • Nie uruchamiaj: Aplikacja będzie zarządzana przez Menedżera Autostartu, ale nie zostanie uruchomiona przy kolejnych restartach systemu.

  • 1-10 minut: Aplikacja uruchomi po wybranej liczbie minut.

  • Automatycznie: Aplikacja jest uruchamiana automatycznie w zależności od obciążenia procesora/dysku. Oznacza to, że kolejna aplikacja autostartu jest uruchamiana tylko wtedy, gdy obciążenie systemu spowodowane uruchomieniem innych aplikacji autostartu lub innych procesów ponownie spadnie.

Właściwości

Dwukrotne kliknięcie wpisu na liście Menedżera autostartu spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o zarządzanym oprogramowaniu.

Właściwości