Jak mogę zezwolić na połączenia?

Ten artykuł pokazuje, jak zezwolić na połączenia sieciowe w G DATA Firewall. Istnieją dwa podstawowe sposoby, aby to zrobić: poprzez radar aplikacji i protokół.

Odblokowywanie połączeń dla aplikacji za pomocą radaru aplikacji

1

Kliknij symbol Firewall w Centrum Zabezpieczeń G DATA. W pozycji "Radar aplikacji" zobaczysz, ile aplikacji jest zablokowanych.

Zezwolenie na połączenie w zaporze sieciowej

2

Kliknij przycisk Otwórz radar aplikacji…​.

Zezwolenie na połączenie w zaporze sieciowej

3

Wybierz aplikację, którą chcesz odblokować i kliknij Zezwól.

Ze względów bezpieczeństwa na tym etapie wymagane są uprawnienia administratora.
Zezwolenie na połączenie w zaporze sieciowej

W niektórych przypadkach konieczne może być odblokowanie za pośrednictwem okna protokołu.

Odblokowywanie połączeń dla aplikacji za pomocą protokołu

1

Kliknij ikonę protokołu po prawej stronie, aby otworzyć okno historii połączeń zapory.

Odblokowywanie połączeń za pomocą protokołu

2

Kliknij przycisk Usuń wszystkie na dole ekranu i potwierdź komunikat przyciskiem Tak.

Odblokowywanie połączeń za pomocą protokołu

3

Uruchom aplikację, którą chcesz odblokować w zaporze.

4

Przełącz się z powrotem na okno protokołów i odśwież widok klawiszem F5. Teraz zobaczysz aktualne połączenia.

Kroki drugi i trzeci nie są obowiązkowe, ale lista na stronie protokołu może zawierać bardzo dużą liczbę wpisów, co utrudnia szybkie znalezienie poszukiwanej aplikacji. Zalecana procedura ułatwia jej zlokalizowanie.

5

W kolumnie "Aplikacja" poszukaj programu wywołanego w kroku 2, który jest oznaczony czerwonym znakiem zakazu.

Odblokowywanie połączeń za pomocą protokołu

6

Kliknij ten wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz "Edytuj regułę…​" z menu kontekstowego.

Odblokowywanie połączeń za pomocą protokołu

7

Ustaw opcję "Reakcja" na "Dopuść" i kliknij Ok.

Odblokowywanie połączeń za pomocą protokołu

Może być konieczne ponowne uruchomienie odblokowanej aplikacji. Po wykonaniu tej czynności aplikacja powinna być w stanie połączyć się z Internetem.