Password Manager

Dzięki menedżerowi haseł nie musisz już samodzielnie zarządzać różnymi hasłami ani ich zapamiętywać. G DATA Password Manager umożliwia pracę z zaszyfrowanymi, a tym samym niezwykle bezpiecznymi hasłami. Wystarczy jedno kliknięcie, by aplikacja uzupełniła hasła i dane kontaktowe w formularzach, dzięki czemu oszczędzasz cenny czas. Jeśli trafisz na fałszywą stronę logowania i spróbujesz zalogować się za pomocą menedżera haseł, program nie wprowadzi Twoich danych. W ten sposób masz również zabezpieczenie przed ich kradzieżą.

Password Manager

G DATA Password Manager obsługuje następujące przeglądarki w bieżącej wersji:

  • Google Chrome

  • Microsoft Internet Explorer

W pierwszej kolejności utwórz sejf haseł, a następnie zainstaluj wtyczkę dla wybranej kompatybilnej przeglądarki. Hasła są szyfrowane przy użyciu metody szyfrowania 3DS.

W zależności od ustawień przeglądarki (np. ustawień ochrony danych) funkcjonalność G DATA Password Manager może być ograniczona.

Tworzenie sejfu haseł i instalacja wtyczek przeglądarek

Otwórz moduł Password Manager w programie G DATA. Następnie kliknij pozycję Hasło do sejfu. Ukaże Ci się okno dialogowe, w którym możesz utworzyć nowy sejf na hasło, wybierając opcję Utwórz nowy sejf.

Password Manager

Wprowadź dwukrotnie hasło oraz wskazówkę i kliknij Utwórz sejf. Fraza podpowiedzi może Ci pomóc w przypomnieniu zapomnianego hasła.

Po utworzeniu sejfu możesz wybrać przeglądarki po prawej stronie okna programu, w których ma zostać zainstalowana wtyczka G DATA Password Manager. Wystarczy kliknąć odpowiedni wpis.

Przy następnym uruchomieniu przeglądarki może pojawić się pytanie, czy chcesz korzystać z nowej wtyczki. Potwierdź zapytanie dla G DATA Password Manager.

Teraz znajdziesz pwm icon ikonę kłódki na pasku zadań przeglądarki. Kliknij ją, aby użyć menedżera haseł.

W zależności od ustawień prywatności przeglądarki (np. historii) korzystanie z wtyczki może nie być możliwe. W przypadku problemów z instalacją należy najpierw sprawdzić ustawienia przeglądarki.

Używanie wtyczki przeglądarki

Po kliknięciu tego symbolu pwm icon na pasku zadań przeglądarki otworzy się okno dialogowe do odblokowania wtyczki. Wprowadź główne hasło, a następnie kliknij Otwórz.

Password Manager

Zobaczysz interfejs użytkownika menedżera haseł.

Password Manager
  • pwm fav icon Ulubione: Ta funkcja umożliwia szybki dostęp do stron internetowych chronionych hasłem, z których regularnie korzystasz.

  • pwm login icon Loginy: Miejsce, w którym możesz zarządzać loginami do witryn chronionych hasłem.

  • pwm contact icon Wizytówki: Dzięki wprowadzonym tutaj danym kontaktowym formularze, takie jak adresy dostawy, mogą być wypełniane automatycznie.

  • pwm note icon Notatki: Przestrzeń do bezpiecznego zapisywania własnych notatek.

  • pwm settings icon Narzędzia: W tym miejscu możesz zamknąć G DATA Password Manager przyciskiem Zamknij po zakończeniu z nim pracy. Po kliknięciu Ustawień możesz wygodnie zarządzać zapisanymi ulubionymi, loginami, kontaktami i notatkami. Za pomocą Generatora haseł, możesz automatycznie tworzyć bezpieczne hasła i używać ich bezpośrednio ze schowka.

W panelu administracji G DATA Password Manager możesz dodawać, zmieniać i usuwać pozycje:

Password Manager
  • pwm new entry icon Nowy wpis: Kliknięcie tego przycisku umożliwia utworzenie nowego wpisu i wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych w odpowiednich polach dialogowych dla loginów, kontaktów lub notatek.

  • pwm save entry icon Zapisz: Kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie wpisu oraz wyświetlenie go w polu szybkiego wyboru.

  • pwm delete entry icon Usuń: Usuwa wpisy, które nie są już potrzebne.