G DATA Security Awareness Trainings

Co się stanie z istniejącymi planami nauczania po przejściu na 3-poziomowy system?

Instrukcje te dotyczą obecnych klientów, którzy ukończyli już nasze szkolenia przed wprowadzeniem 3-poziomowego systemu.

Ze względu na przejście na nową koncepcję nauki, stare plany nauki są nadal dostępne za pośrednictwem menu użytkownika w sekcji Moje kursy i plany nauki. Użytkownicy mogą wybrać i ukończyć odpowiednie kursy, jednak nie będą one już miały wpływu na postępy w nowym 3-poziomowym systemie.

Dostęp do indywidualnych planów nauki można również uzyskać za pośrednictwem menu użytkownika w sekcji Moje kursy i plany nauki, ale nie są one zintegrowane z koncepcją nauki na trzech poziomach.