G DATA Security Awareness Trainings

Przypisywanie kursów (planów nauczania)

Aby Twoi pracownicy mogli ukończyć kursy, musisz najpierw przypisać im te kursy. Odbywa się to poprzez przypisanie pracownikowi (zwanemu tutaj "użytkownikiem") planów nauki. W planie nauki kursy są zebrane, a także ułożone w predefiniowanej kolejności.

→ Aby przypisać plany nauki do użytkowników:

 1. Otwórz Plany nauki.

  Jak to zrobić

  Otwórz Menu administratora poprzez kółko zębate w prawym górnym rogu i wybierz PLANY NAUKI.

 2. Przy planie nauki, który chcesz przypisać, kliknij ZAPISZ UŻYTKOWNIKÓW.

  Pojawi się lista z użytkownikami, do których plan nauki jest już przypisany.

 3. Aby przypisać swojego pracownika, kliknij powyżej PRZYDZIEL UŻYTKOWNIKÓW.

  Pojawi się lista ze wszystkimi użytkownikami.

 4. Wybierz użytkowników, którym ma być przypisany plan nauki, zaznaczając każdego z nich. W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć użytkownika.

  Możesz także wybrać kilku użytkowników jednocześnie.
 5. Kliknij POTWIERDŹ.

Użytkownikowi został przypisany plan nauki, a tym samym wszystkie kursy planu nauki. W ten sposób Twój pracownik ma teraz dostęp do kursów planu nauki w Learning Management System poprzez swój pulpit.