G DATA Security Awareness Trainings

Jak przejść na nowy 3-poziomowy model nauki?

Instrukcje te dotyczą obecnych klientów, którzy ukończyli już nasze szkolenia przed wprowadzeniem naszego obecnego 3-poziomowego systemu.

Nowa 3-poziomowa koncepcja szkoleń niesie ze sobą wiele korzyści, jeśli chodzi o sukcesy w nauce i wdrażanie szkoleń uświadamiających wśród pracowników. Ponieważ każda organizacja jest indywidualnie skonfigurowana pod względem szkoleń, nie wymuszamy zmiany, ale pozostawiamy decyzję, kiedy chcesz przejść na nową koncepcję uczenia się.

Zalecamy, aby nie dokonywać zmiany, dopóki istniejący plan nauki nie zostanie ukończony przez pracowników. Konwersja przed zakończeniem istniejącego planu nauki oznaczałaby, że postęp nauki zostanie zresetowany.

Po podjęciu decyzji o konwersji, konwersja przebiega w 3 krokach:

  1. Skontaktuj się z nami
    Wyślij do nas wiadomość e-mail (dane kontaktowe można znaleźć w panelu administratora)z prośbą o dokonanie konwersji na nowy system nauczania.

  2. Odblokowanie
    Nasz zespół odblokuje możliwość przejścia na 3-poziomowy system.

  3. Przypisz użytkowników
    Przypisywanie użytkowników do 3-poziomowego systemu.