G DATA Security Awareness Trainings

Wyświetlanie podglądu raportu

Istnieje możliwość sprawdzenia podglądu raportu w Learning Management System.

Podgląd zawiera maksymalnie 100 linii. Jeśli Twój raport przekroczy tę liczbę, dodatkowe linie nie zostaną wyświetlone. Dlatego zalecamy pobranie raportu jako pliku CSV lub Excel. Jak to zrobić, dowiesz się tutaj → Pobieranie raportu jako plik CSV lub Excel

→ Aby wyświetlić podgląd raportu:

 1. Otwórz stronę Nowe raporty.

  Jak to zrobić

  Kliknij DO RAPORTÓW na panelu administratora lub przejdź do Menu Administratora poprzez kółko zębate w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Nowe raporty.

 2. Przejdź do zakładki Generator raportów niestandardowych.

  Pojawi się lista trzech raportów, które domyślnie udostępniamy.

 3. Kliknij nazwę raportu w kolumnie Nazwa.

  Zostanie otwarty podgląd raportu. W zależności od ilości danych proces ten może potrwać kilka sekund.