G DATA Security Awareness Trainings

Usuwanie przypisania do kursów (planów nauczania)

Jeśli chcemy usunąć kursy z pracownika (zwanego tu "użytkownikiem") np. z powodu niewłaściwego języka przypisanych kursów, należy usunąć przypisanie do planu nauki.

→ Aby usunąć przypisanie użytkownika do planu nauki:

  1. Otwórz Plany nauki.

    Jak to zrobić

    Otwórz Menu administratora poprzez kółko zębate w prawym górnym rogu i wybierz PLANY NAUKI.

  2. Wybierz plan nauki, którego przypisanie chcesz usunąć i kliknij na Zapisz użytkowników. Pojawi się lista użytkowników, którzy zostali już przypisani do tego planu nauki.

  3. Znajdź wiersz użytkownika, którego chcesz usunąć z planu nauki i kliknij tam znak X. W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania, aby wyszukać użytkownika. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy naprawdę chcesz usunąć plan nauki.

  4. Zaznacz pole wyboru Wyrejestrowanie wybranego użytkownika z kursów przypisanych do planu nauki.

  5. Nie należy zaznaczać pól wyboru Nie wypisuj użytkowników z kursów, które ukończyli oraz Nie wypisuj użytkowników z kursów, które są w trakcie.

Kursy w planie nauki nie będą teraz dostępne dla Twojego pracownika na pulpicie nawigacyjnym uczącego się.