G DATA Security Awareness Trainings

Tworzenie użytkownika

Na początku, w ramach procesu wdrożenia, tworzymy konta Twoich użytkowników. Z czasem można zakładać nowe konta.

→ Jak stworzyć nowego użytkownika:

 1. Otwórz Zarządzanie użytkownikami.

  Jak to zrobić…​

  Kliknij DO ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI na pulpicie administratora lub przejdź do menu administratora za pomocą koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Użytkownik.

 2. Kliknij znak plus w prawym górnym rogu i wybierz opcję Nowy użytkownik. Otworzy się formularz.

 3. Wypełnij pola w formularzu. Hasło dla użytkownika może zostać wygenerowane automatycznie. Aby to zrobić, najpierw kliknij w polu, a następnie na Generuj automatycznie.

 4. Zaznacz opcję Użytkownicy muszą zmienić hasło przy pierwszym logowaniu. Dzięki temu użytkownik zostanie poproszony o utworzenie własnego hasła po pierwszym zalogowaniu.

 5. Kliknij NASTĘPNY w dolnym prawym rogu.

 6. Jeśli Twoja firma jest podzielona na kilka oddziałów w naszym systemie LMS, wybierz odpowiedni oddział dla nowego użytkownika w kroku 2 Oddziały. W przeciwnym razie możesz pominąć ten krok klikając NASTĘPNY.

Każdy użytkownik może być dodany tylko do jednego oddziału.
 1. W kroku 3 Dodatkowe pola, kliknij NASTĘPNY. W tym miejscu nie trzeba wprowadzać żadnych zmian.

 2. W kroku 4 Podwładni, kliknij UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA, aby stworzyć użytkownika. W kroku 4 również nie trzeba wprowadzać żadnych zmian.

Użytkownik został utworzony i aktywowany. Otrzyma on teraz wiadomość e-mail z danymi dostępowymi do G DATA Academy.

Po zalogowaniu się uczestnik nie zobaczy jeszcze żadnych kursów. Najpierw musisz przypisać mu plany nauczania.