G DATA Security Awareness Trainings

Którzy użytkownicy nigdy nie zalogowali się do G DATA Academy?

Pytanie:

Chciałbym dowiedzieć się, którzy użytkownicy nigdy nie zalogowali się do G DATA Academy. Gdzie mogę znaleźć te informacje?

Odpowiedź:

Informacje te możesz uzyskać w "Raporcie o postępach użytkownika (Plany nauczania)". Znajduje się tam kolumna o nazwie Ostatni dostęp. Jeśli ta kolumna jest pusta, to użytkownik nigdy nie logował się do LMS.

Kolumnę tę można również znaleźć w przeglądzie wszystkich użytkowników. Dostaniesz się tam poprzez menu administratora Koło zębate (górny prawy róg) > Użytkownik lub klikając na Zarządzanie użytkownikami na panelu administratora.