G DATA Security Awareness Trainings

Kursy zwiększające świadomość (Awareness Booster)

Pytanie:

Czym są kursy zwiększające świadomość?

Odpowiedź:

Kursy Awareness Booster pomagają mocno utrwalić nowo zdobytą wiedzę w pamięci. Podstawowe wiadomości z poszczególnych poziomów można przypomnieć w 5-minutowych jednostkach edukacyjnych. Pomaga to wzmocnić świadomość uczniów w zakresie bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie.

Po każdym ukończonym poziomie uczestnicy mają możliwość zapisania się na bezpłatne kursy dodatkowe. Działanie administratora nie jest konieczne.