G DATA Security Awareness Trainings

Dezaktywowanie użytkownika

→ Jak dezaktywować użytkownika:

  1. Otwórz Zarządzanie użytkownikami.

    Jak to zrobić…​

    Kliknij DO ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI na pulpicie administratora lub przejdź do menu administratora za pomocą koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Użytkownik.

  2. Znajdź na liście użytkownika, którego chcesz dezaktywować.

  3. Odznacz pole kolumny Status.

Dezaktywowany uczestnik nie może już logować się do Akademii G DATA.

Konieczne jest, aby dezaktywowani użytkownicy, po opuszczeniu firmy, zostali trwale usunięci przez Pomoc Techniczną G DATA. Napisz do nas wiadomość e-mail (dane kontaktowe można znaleźć w panelu administratora) i podaj nam imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, którego chcesz usunąć.