G DATA Security Awareness Trainings

Przełączanie jednocześnie wielu użytkowników na 3-poziomowy system.

Obecni klienci, którzy korzystali z naszego liniowego systemu G DATA Security Awareness Trainings, mogą przełączyć swoich użytkowników na nową koncepcję uczenia się.

Ten przewodnik wyjaśnia jak dokonać przełączenia wielu użytkowników w tym samym czasie:

  1. W panelu administracyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami.

  2. Wybierz żądanych uczestników, dla których chcesz aktywować nowy system nauczania.

  3. Kliknij WYBIERZ AKCJĘ i wybierz Edytuj.

  4. Przewiń w dół.

  5. W menu rozwijanym w polu "Cyber Security Awareness Journey" wybierz plan nauki "Journey-Basic".

  6. Kliknij EDYCJA UŻYTKOWNIKÓW, aby zapisać zmiany.