G DATA Security Awareness Trainings

Rodzaje raportów

Jako administrator (użytkownik Power User) otrzymujesz następujące trzy raporty:

1. Sprawozdanie z postępów w nauce

Raport ten daje Ci przegląd poszczególnych kursów w planie nauki, które są realizowane przez Twoich pracowników. Dla każdego kursu otrzymasz następujące informacje:

 • W jakim języku jest kurs

 • Ilu pracowników jest zapisanych na kurs

 • Jaki procent Twoich pracowników nie rozpoczął jeszcze kursu

 • Jaki procent Twoich pracowników rozpoczął kurs, ale go jeszcze nie ukończył.

 • Jaki procent Twoich pracowników ukończył kurs

 • Ile czasu zajęło Twoim pracownikom ukończenie kursu

2. Raport o postępach użytkownika (Plany nauczania)

Ten raport daje Ci przegląd poszczególnych pracowników i postępów, jakie poczynili w planie nauki. Otrzymasz następujące informacje dla każdego pracownika:

 • Ostatni dostęp do Learning Management System (jeśli pracownik nigdy się nie logował, odpowiednia kolumna będzie pusta)

 • Nazwa planu nauki

 • Data zakończenia planu nauki

 • Stopień ukończenia: jaki procent planu nauki został ukończony przez uczącego się

 • Data zapisania osoby uczącej się do planu nauki

 • Status zapisania się do planu nauki (Zapisany, W trakcie lub Ukończony)

3. Raport o postępach użytkownika (Kursy)

Raport ten pokazuje, jakie postępy poczynili poszczególni użytkownicy w każdym kursie. Dla każdego pracownika i kursu otrzymasz następujące informacje:

 • Kiedy kurs został ukończony; jeśli ta kolumna jest pusta, pracownik nie ukończył jeszcze kursu

 • Kiedy pracownik miał ostatni dostęp do kursu

 • Wynik końcowy, z jakim kurs został ukończony

 • Jaki procent kursu został ukończony przez pracownika

 • Ile sesji pracownik spędził w kursie, czyli ile razy pracownik otworzył kurs w Learning Management System.